China

Upcoming Trade Fairs

27.Jun - 29.Jun, 2017
Guangzhou, China
China (Guangzhou) International Fire Safety Exhibition CFE
Int'l Fire Industry Exhibition
28.Jun - 30.Jun, 2017
Guangzhou, China
Guangzhou Int'l Exhibition of Casting Products
Guangzhou Int'l Exhibition of Casting Products
28.Jun - 30.Jun, 2017
Guangzhou, China
Non-Ferrous Metals Exhibition
China (Guangzhou) Int'l Non-Ferrous Metals Exhibition
28.Jun - 30.Jun, 2017
Guangzhou, China
Stainless Steel Industry Exhibition
China (Guangzhou) Int'l Stainless Steel Industry Exhibition
28.Jun - 30.Jun, 2017
Guangzhou, China
Spring Industry Exhibition
China (Guangzhou) Int'l Spring Industry Exhibition
28.Jun - 30.Jun, 2017
Guangzhou, China
Die-Casting, Foundry and Industrial Furnace Exhibition
China (Guangzhou) Int'l Die-Casting, Foundry and Industrial Furnace Exhibition

Currently running


26.Jun - 29.Jun, 2017
Zhengzhou , China
CIAAF
27.Jun - 29.Jun, 2017
Guangzhou, China
China (Guangzhou) International Fire Safety Exhibition CFE